Gioacchino Rossini

Gioacchino Rossini - biografiaGioacchino Rossini był włoskim kompozytorem oraz mistrzem bel canto, który zasłynął swoim napisanym w 22 dni „Cyrulikiem sewilskim”. Każde jego dzieło stanowiło niezwykły pomysł kompozytorski i przepełnione było poczuciem humoru jego twórcy.

Gioacchino Antonio Rossini przyszedł na świat 29 lutego 1792 r. we włoskim Pesaro. Jego rodzina była bardzo muzykalna: ojciec Giuseppe grał na trąbce, a matka Anna parała się śpiewem. Jako mały chłopiec Gioacchino pobierał lekcje śpiewu oraz gry na waltorni i wiolonczeli. W wieku 15 lat wstąpił do bolońskiego liceum o profilu muzycznym, w którym uczył się kompozycji. Jednocześnie pracował również nad własnym samorozwojem i studiował wielkich mistrzów (głównie Mozarta i Haydna).

W 1810 r. rzucił szkołę i mając możliwość wystawienia swojego utworu w Wenecji, skomponował operę pt. „Weksel małżeński”, która dała początek jego karierze. Trzy lata później odniósł swoje pierwsze sukcesy po wystawieniu opery seria „Tankred” oraz opery buffa pt. „Włoszka w Algierze”. Wkrótce Rossini podpisał kontrakt nakazujący mu pisanie dwóch oper rocznie, czego rezultatem były takie dzieła jak: „Zygmunt”, „Elżbieta, królowa Anglii”, „Turek we Włoszech”. W 1816 r. doszło do premiery jednego z najwspanialszych arcydzieł opery buffa, czyli „Cyrulika sewilskiego” o lekkim dowcipie i mistrzowskiej konstrukcji. W kolejnych latach Rossini stworzył swoje kolejne arcydzieła: „Otella”, „Kopciuszka”, „Srokę złodziejkę” i „Mojżesza w Egipcie”.

W 1823 r. Gioacchino udał się w podróż po Europie, stawiając przede wszystkim na Wielką Brytanię i Francję. W niedługim czasie został dyrektorem Opery Włoskiej w Paryżu, a także nadwornym kompozytorem oraz inspektorem śpiewu. Nie przestawał jednak tworzyć, czego dowodem są opery zatytułowane „Hrabia Ory” i „Wilhelm Tell” (z charakterystyczną uwerturą oraz niezwykłą sceną burzy). Niestety Rossini nie był zadowolony z napisanych przez siebie dzieł i zrezygnował z tworzenia muzyki aż na 40 lat. W tym czasie wiele podróżował po Europie, a także oddawał się pracy pedagogicznej. Przenosił się z Bolonii do Florencji, aby w końcu osiąść w Paryżu, gdzie zmarł 13 listopada 1868 r. W ostatnim okresie twórczej działalności Rossiniego powstały takie perełki jak: „Stabat Mater”, „Grzechy starości” oraz „Mała msza uroczysta”.

Gioacchino Rossini był przede wszystkim twórcą operowym, choć pod koniec swojego życia napisał również utwory religijne, kameralne oraz pieśni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.