Muzyka poważna – modernizm

Muzyka poważna - modernizm

Niezwykle płodnym, choć zdecydowanie innym od romantyzmu, okresem w muzyce klastycznej był modernizm. Rozwijał się on wielotorowo, dając możliwość zaistnienia skrajanie odmiennym artystom. Przez niemal wiek powstało mnóstwo doskonałych dzieł muzycznych. Modernizm rozpoczął się około 1880 roku. Zakończył się stosunkowo niedawno – bo około 1975 roku. Termin „muzyka modernistyczna” zapoczątkował Richard Wagner, który w połowie […]

Muzyka poważna – renesans

muzyka klasyczna

Renesans był zupełnie nowym okresem w sztuce. Wpływy Kościoła zmniejszyły się, a życie kulturalne Europy zaczęło kwitnąć. Koncertów można już było słuchać nie tylko w kościołach, ale także w salach pałacowych czy na zamkowych dziedzińcach. Renesansowa muzyka poważna zaczęła być świecka i wykonywano ją dla czystej radości oraz przyjemności słuchacza. Okres ten nie był jednolity, […]

Muzyka poważna – współczesność

muzyka poważna

Współczesna muzyka poważna narodziła się w II połowie XX w. i trwa do dziś. Potocznie sformułowanie to odnosi się do tzw. muzyki modernistycznej czy awangardowej skomponowanej w XX w. W powszechnym rozumieniu termin ten odbiera się jako muzykę nowoczesną. Współczesna muzyka poważna wyrosła z różnych nurtów muzycznych wykształconych przez wcześniejsze pokolenia Europejczyków, w tym z […]

Muzyka poważna – romantyzm

fortepian

Romantyzm jako epoka w muzyce poważnej obejmował okres od końca XVIII w. do pierwszej poł. XIX w. Nastąpił wówczas rozwój liryki wokalnej oraz instrumentalnej. Szczególnie dotyczył on muzyki fortepianowej, którą do dziś reprezentują utwory takich kompozytorów jak: Fryderyk Chopin, Franciszek Liszt i Robert Schumann. Za moment narodzin romantycznej muzyki poważnej uważana jest data stworzenia sonaty […]

Muzyka poważna – barok

pianino

Barok był takim okresem w historii sztuki, który charakteryzował się szeroko rozumianym przepychem, a nawet przeładowaniem form. Czy ówczesna muzyka poważna była również pełna ozdobników, stojąc jednocześnie na granicy dobrego smaku?   Barokowa muzyka poważna to muzyka wielkich form i wielkich kompozytorów. To właśnie w tej epoce tworzyli: Antonio Vivaldi, Jan Sebastian Bach, Georg Friedrich […]