Arnold Schönberg

Arnold Schönberg - biografiaArnold Schönberg urodził się 13 września 1874 roku w Wiedniu, zmarł 13 lipca 1951 roku w Los Angeles. Jeden z największych kompozytorów austriackiego pochodzenia. Zapoczątkował nowy rodzaj muzyki – muzykę dodekafoniczną i atonalności. Zalicza się go do grona artystów określanych mianem drugiej szkoły wiedeńskiej.

Był również jedynym z pierwszych modernistów. W rodzinie Schönberga nikt nie zajmował się muzykę. Arnold sam uczył się gry na skrzypcach. Później zajął się komponowaniem. Naukę w tworzeniu muzyki zdobył dzięki kursom, które prowadzone były przez popularnych w Wiedniu pedagogów muzycznych. Lekcji udzielali m.in. Oskar Adler i Alexandr Zemlinski. Arnoldowi Schönbergowi nie udało się jednak ukończyć konserwatorium muzycznego. Swoje pierwsze utwory Schönberg tworzył u schyłku romantyzmu. W tym czasie silny wpływ na jego twórczość miały dzieła Mahlera i Straussa.

W latach dwudziestych XX wieku Arnold Schönberg zaczął eksperymentować z atonalnością. To sprawiło, że zainteresowało się nim środowisko awangardzistów. Młodzi artyści jak Alban Berg i Anton Webern uczyli się pod okiem Schönberga, który stał się dla nich mentorem. W 1923 roku artysta zaprezentował swoją pierwszą dodekafoniczną kompozycję – Suitę fortepianową. Schönberg był jednak wszechstronnym muzykiem. Tworzył także pieśni chóralne, utwory instrumentalne, muzykę kameralną oraz utwory symfoniczne. Do największych jego dzieł zaliczyć można pieśni na baryton i fortepian do słów Karla von Levetzowa, poematy symfoniczne „Verklärte Nacht” oraz „Peleas i Melizanda”.

W 1933 roku w Niemczech coraz silniej prześladowano Żydów. Schönberg postanowił wówczas wyjechać do Stanów Zjednoczonych. W 1941 roku zdobył amerykańskie obywatelstwo. W USA również zajmował się komponowaniem muzyki. W tym czasie często korzystał z tradycyjnych i klasycznych tonacji. Na obczyźnie Schönberg napisał utwór recytatorski chóru męskiego i orkiestry „A Survivor from Warsaw” (Ocalony z Warszawy). Dzieło powstało w 1947 roku z myślą o Natalii Koussewickiej. Było też artystycznym wyrazem wobec likwidacji getta warszawskiego. Arnold Schönberg cierpiał na triskaidekafobię, czyli na lęki związane z przesądem o pechowości liczby trzynaście. Żaden z jego utworów nie był oznaczony tym felernym numerem. Numerował je następująco: 12, 12A, 14. Kompozytor zmarł 13 lipca 1951 roku w Los Angeles.

Arnold Schönberg – „Ocalony z Warszawy”:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.